Zdjęcia termowizyjne

Biuro MK3Dprojekt oferuje zdjęcia termowizyjne

 

 

 

 1. Mostki termiczne ,
 2. lokalizacja zawilgoceń,
 3. rozpoznanie konstrukcji ścian zwłaszcza przy braku lub niedokładnej dokumentacji,
 4.  odwzorowanie przebiegu instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej,
 5. ubytki termoizolacji w konstrukcji ścian,
 6.  sprawdzenie termoizolacji dachu,
 7.  przegrzewanie instalacji elektrycznej,
 8.  nieszczelności okien i drzwi,
 9.  wadliwa wentylacja
   

Symulacje energetyczne dla projektu